• Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
dataDziś jest: Sobota 19 stycznia 2019,
imieniny: Henryka i Mariusza

« strona główna

data OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SZEFA KUCHNI

data 14-02-2018 • Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SZEFA KUCHNI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W RECZU

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko szefa kuchni.

Liczba wolnych miejsc pracy: 1

1. Przedmiot naboru:

- Stanowisko: szef kuchni,- Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Reczu, ul. Ratuszowa 29,- Okres zatrudnienia: zatrudnienie od 03.04.2018 r.,- Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,- Wymiar etatu: 1 etat,- Zmianowość: jedna zmiana.

2. Wymagania niezbędne:

Do naboru może przystąpić osoba fizyczna, która :

- posiada wykształcenie kierunkowe średnie lub zawodowe z tytułem mistrza oraz 4 letni staż pracy w zawodzie,- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,-dysponuje umiejętnością obsługi urządzeń AGD.

3. Wymagania dodatkowe:

- Umiejętność pracy w zespole, w tym cierpliwość i opanowanie,- Kreatywność i pomysłowość.

4. Zakres wykonywanych zadań głównych na stanowisku szefa kuchni:

- Uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowanie według nich posiłków,

- Punktualne przygotowywanie zdrowych i higienicznych posiłków zgodnie z normami żywieniowymi, dbanie o najwyższą jakość i smak i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach,

- Pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych, zabezpieczenie pobranych z magazynu produktów przed zepsuciem i dbanie o ich racjonalne zużycie,

- Porcjowanie posiłków zgodnie z normami żywieniowymi,

- Oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem,

- Przestrzeganie zasad żywności i zapewniania bezpieczeństwa HACCAP,

- Prowadzenie magazynu podręcznego,

- Mycie naczyń i sprzętu kuchennego zgodnie obowiązującą instrukcją oraz dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych,

- Utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i ubrań ochronnych, natychmiastowe zgłaszanie nieprawidłowości lub trudnościach w wykonywaniu powierzonych obowiązków kierownikowi gospodarczemu,

- Ustalanie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonywaniem,

- Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb placówki, zleconych przez dyrektora.

5. Warunki pracy na stanowisku:

- Praca w budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu, ul. Ratuszowa 29,- Bezpośredni kontakt z dziećmi i młodzieżą,- Praca w zespole,- Wysoka odpowiedzialność za powierzone zadania.

6. Wymagane dokumenty:

- CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych”(Dz.U.Nr 133 poz.883 ze zm.).- List motywacyjny , - Kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,- Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,- Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności np. zaświadczenia o odbytych szkoleniach lub kursach, referencje z poprzednich miejsc pracy itp., - Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku szefa kuchni.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu, ul. Ratuszowa 29 w terminie do 10.03.2018r., pocztą tradycyjną lub w wersji elektronicznej na adres sekretariat@zsrecz.pl

 

Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

8. Metody selekcji kandydatów

Pierwszy etap: sprawdzenie ofert kandydatów pod względem formalnym i dopuszczenie bądź odmowa dopuszczenia kandydatów do drugiego etapu.

Drugi etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej

Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu, ul. Ratuszowa 29 www.zsrecz.pl

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 95 765 40 67.

 

Maciej Gryczewski

Dyrektor szkoły

BIP Ostrzeżenia eBOI elektroniczny samorząd Mapa gminy

data Kalendarz imprez

  Styczeń 2019 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Galeria fotografii nasz kanał TV
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia