• Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
dataDziś jest: Środa 07 czerwca 2023,
imieniny: Roberta i Wiesława

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z 2023-05-10

data 16-05-2023 • Aktualności

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się do publicznej wiadomości ofertę złożoną w ramach zadania publicznego.

Do pobrania: UPROSZCZONA OFERTA.pdf

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty ma prawo zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Reczu w Biurze Obsługi Interesanta, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: oswiata@recz.pl lub listownie na adres Gminy Recz, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz (decyduje data wpływu do urzędu).

więcej »

Lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 55,05 m znajdujący się na I piętrze budynku wielorodzinnego nr 21, położonego przy ul. Ratuszowej w Reczu

data 12-05-2023 • Aktualności

BURMISTRZ RECZA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 r. poz. 2213).

 

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
Na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0008, m. Recz.

Do pobrania: ogłoszenie I przet. Ratuszowa 21,4.pdf

więcej »

Ogniska ptasiej grypy

data 11-05-2023 • Aktualności

W związku z niekorzystną sytuacją epidemiologiczną związaną ze stwierdzeniem występowania na terenie Polski ognisk ptasiej grypy oraz możliwością przenoszenia przez dzikie ptactwo wirusa podtypu H5N1 (stwarzającego zagrożenie zarówno dla ptactwa domowego, jak i dla człowieka), zwracam się z prośbą o zgłaszanie informacji w przypadku znalezienia na terenie naszej Gminy padłych dzikich ptaków. Zgłoszenia można dokonać do Urzędu Miejskiego w Reczu osobiście lub pod numerem telefonu 95 765 44 61 wew. 117.

więcej »

Modern Recz 2023

data 11-05-2023 • Aktualności