• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
dataDziś jest: Piątek 19 lipca 2024,
imieniny: Wincentego i Wodzisława

« strona główna

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Reczu

'I.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Reczu działa w następującym składzie:

 

1. Katarzyna Delegacz                              - przewodniczący

2. Sylwia Leśniak                                     - sekretarz

3. Jolanta Kiłoczko                                   - członek

4. Julita Bogacz                                        - członek

5. Danuta Zapadka                                   - członek

 

Do zadań komisji należy:

 1. Współdziałanie z terenowymi organami administracji państwowej, organizacjami społecznymi, poradniami leczenia uzależnień, jednostkami administracyjnymi samorządu terytorialnego oraz kościołami w zakresie profilaktyki uzależnień.
 2. Inicjowanie przedsięwzięć w zakresie profilaktyki uzależnień oraz opiniowanie i realizowanie wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 3. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ich usytuowania, wnioskowanie w sprawach dotyczących wprowadzania zakazu lub ograniczenia sprzedaży alkoholu.
 4. Opiniowanie w sprawach wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu w zakresie zgodności lokalizacji punktu oraz limitu punktów sprzedaży określonych w uchwałach Rady Miejskiej.
 5. Rozstrzyganie skarg dotyczących zakłócania spokoju w miejscach sprzedaży alkoholu i w ich najbliższej okolicy i wnioskowanie o cofnięcie zezwolenia w przypadku powtarzających się tego typu wykroczeniach.
 6. Podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym i rehabilitacją osób uzależnionych od alkoholu,.
 7. Zwiększanie dostępności i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, uzależnionych od narkotyków i uzależnionych od alkoholu.
 8. Obejmowanie pomocą terapeutyczną i rehabilitacyjną osoby współuzależnione.
 9. Działalność profilaktyczno – informacyjno – edukacyjna.
 10. Przeprowadzanie rozmów w sprawach osób nadużywających alkoholu i używających narkotyków oraz zapewnianie pomocy prawnej, socjalnej i socjoterapeutycznej rodzinom gdzie wystąpiły problemy z nadużywaniem alkoholu i używaniem narkotyków.
 11. Kierowanie w trybie określonym w przepisach ustawy na badania do lekarzy biegłych sądowych w celu pozyskania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania sposobu leczenia osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład pożycia rodzinnego, demoralizują małoletnich, systematycznie zakłócają spokój i porządek publiczny.
 12. Kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawach o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
 13.  Kontrola zasad obrotu napojami alkoholowymi na terenie gminy.
 14.  Udzielanie pomocy kuratorom sądowym wykonującym nadzór nad osobami w stosunku, do których zastosowano obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu.
 15.  Udział w szkoleniach i naradach w zakresie problematyki alkoholowej, przeciwdziałania przemocy domowej i przeciwdziałania narkomanii.

II. Pełnomocnik Burmistrza Recza ds. Patologii Społecznych

Sylwia Leśniak

Do zadań Pełnomocnika należy:

 1. Koordynacja i realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 2. Prowadzenie korespondencji związanej z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz uczestnictwo w posiedzeniach w tej Komisji w charakterze Sekretarza.
 3. Wykonywanie wszelkich zadań zawartych w Ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 4. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin w Nętkowie i w Reczu.
 5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej osób na które złożone zostały wnioski o zmuszenie do leczenia odwykowego.
 6. Współdziałanie w zakresie profilaktyki uzależnień z Sądem Rejonowym w Choszcznie Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, policją, OPS w Reczu oraz szkołami, do których uczęszczają uczniowie z gminy Recz.

 

III. Punkty – Informacyjne

 

 1. Recz –Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

2. Nętkowo – Ośrodek Wspierania Rodziny w Nętkowie

 

W punktach konsultacyjno – informacyjnych udzielana jest:

- informacja o sposobach leczenia odwykowego (alkohol, narkotyki),  
 - można składać wnioski przymusowe leczenie osób uzależnionych od alkoholu, które zostaną skierowane  do Sądu Rejonowego w Choszcznie Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.  
 - można starać się o skierowanie do poradni odwykowej i do uczestnictwa w grupach wsparcia,
 - można uzyskać pomoc z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień oraz w sytuacjach kryzysowych.

Możesz uzyskać:
- Pomoc dla osób uzależnionych i członków ich rodzin

   - dla osób doświadczających przemocy domowej,

    - pomoc w załatwianiu spraw administracyjnych,

    - kierowanie do placówek lecznictwa odwykowego,

    - kierowanie do instytucji zajmujących się problematyką przemocy.

 

Informacja dla niepełnosprawnych
BIP Ostrzeżenia eBOI elektroniczny samorząd Mapa gminy

data Kalendarz imprez

  Lipiec 2024 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Galeria fotografii nasz kanał TV Zamówienia, przetargi, zapytania ofertowe Narodowy Spis Powszechny Noc Poetów Ukraina Czyste Powietrze Projekty
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia