• Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
dataDziś jest: Sobota 24 sierpnia 2019,
imieniny: Jerzego i Bartłomieja

« strona główna

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna:

Na terenie Powiatu Choszczeńskiego nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych wg poniższego harmonogramu:
Punkt I Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie, ul. Grunwaldzka 30.
poniedziałek w godz. 10:00 – 14:00 (pomoc prawna świadczona przez adwokata);
wtorek w godz. 14:00 – 18:00 (pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego);
środa w godz. 14:00 – 18:00 (pomoc prawna świadczona przez adwokata);
czwartek w godz. 14:00 – 18:00 (pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego);
piątek w godz. 14:00 – 18:00 (pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego);

Punkt II
Punkt drugi został powierzony Fundacji TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie. Został usytuowany w poszczególnych gminach: Pełczyce, Bierzwnik, Drawno, Krzęcin, Recz. Obsługiwany jest przez adwokata i radcę prawnego zgodnie z poniższym harmonogramem:

Poniedziałek – godz. 15:00-19:00 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach, ul. Starogrodzka 12; (Adwokat)
Wtorek – godz. 11:30-15:30 Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku, ul. Dworcowa 11; (Radca Prawny)
Środa – 8:00-12:00 Centrum Informacji Turystycznej w Drawnie, ul. Jeziorna 2; (Adwokat)
Czwartek – godz. 12:00- 16:00 budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7; (na zmianę Radca Prawny i Adwokat)
Piątek – godz. 12:00-16:00 budynek Urzędu Miejskiego w Reczu, ul. Ratuszowa 17. (Radca Prawny)

Od roku 2019 nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może być również świadczone poza punktem – art. 8 ust. 8 ustawy, jak i za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Sytuacja taka ma miejsce gdy porada udzielana jest :
1) osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową,
2) osobie doświadczającej trudności w komunikowaniu się – ustawa z dn.19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Pomoc prawna polega na:
1. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym lub sądowymi pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
3. sporządzenie projektu pisma w sprawach o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo administracyjnym
3a. nieodpłatnej mediacji,
1. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
Spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację (obowiązkowo od 2020 roku). Na rok 2019 r. nie złożono wniosku o świadczenie na terenie powiatu choszczeńskiego nieodpłatnych mediacji.

Osoby uprawnione:
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wymagane dokumenty:
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Termin załatwienia sprawy:
Pomoc prawna będzie udzielana zgodnie z kolejnością zgłaszania się osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy prawnej, po wcześniejszym umówieniu wizyty w punkcie, za pośrednictwem nr telefonów:
Punkt I Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie,
ul. Grunwaldzkiej 30. – Tel: 95 748 89 30
Punkt II usytuowany w gminach: Pełczyce, Bierzwnik, Drawno, Krzęcin, Recz Tel. 884 938 188
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

więcej: http://bip.recz.pl/strony/menu/133.dhtml

Informacja dla niepełnosprawnych
BIP Ostrzeżenia eBOI elektroniczny samorząd Mapa gminy

data Kalendarz imprez

  Sierpień 2019 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Galeria fotografii nasz kanał TV
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia