• Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
dataDziś jest: Piątek 04 grudnia 2020,
imieniny: Barbary i Piotra

« strona główna

Sala widowiskowo-sportowa


Zajęcia sportowo – rekreacyjne w 2011/2012 na sali sportowo – widowiskowej w Reczu.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza na zajęcia sportowe, które odbywać się będą na obiekcie sali sportowo – widowiskowej w Reczu w następującej formie:

 

    

 Rodzaj zajęć  Poniedziałek   Wt.  Środa Czw.  Piątek  Sobota
Teni s stołowy 15.30 - 16.30           16.00 - 19.00 10.00 - 11.00
Gry zespołowe         15.00 - 16.00   9.00 - 10.00
Siłownia 16.30 - 19.30   16.00 - 18.00   16.00 - 19.00 11.00 - 12.30

                    

 

Cena indywidualnego biletu na siłownie 5 zł za godzinę.

(cennik wg Zarządzenia Nr 132/2011 Burmistrza Recza z dnia 23 września 2011 r.)

Uczniowie i studenci do ukończenia 25 roku życia - upust 50% wg Uchwały Nr XXV/181/09 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 25 lutego 2009 r.

                                                                 

 

 


 

                   

Załącznik nr 1

                                                                                                             do Zarządzenia nr  10/2011

                                                                                                             Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

                                                                                                             z  dnia 12 września 2011 r.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ

W RECZU

 

1. Administratorem sali widowiskowo-sportowej jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Reczu.

2.Sala sportowa jest otwarta od poniedziałku do soboty, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

3.Sala sportowa jest udostępniana nieodpłatnie na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego i sks dla młodzieży uczącej się w Reczu. W pozostałych godzinach korzystanie z sali sportowej odbywa się za zgodą Dyrektora lub Koordynatora Sportu MGOKiS w oparciu o ustalony harmonogram.

5.Za korzystanie z sali sportowej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

6. Z sali sportowej korzystać mogą:

- grupy zorganizowane pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, korzystają z hali na własną 

  odpowiedzialność, opiekun podpisuje odpowiednie oświadczenie,

- dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela, który ponosi odpowiedzialność za grupę,

- kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera, którzy ponoszą odpowiedzialność

  za grupę,

- osoby niepełnoletnie, korzystające z wynajmu pomieszczeń (siłownia, aerobik, sala 

   rehabilitacyjna) powinny posiadać pisemne oświadczenie rodziców zezwalające na uprawianie

   sportu.

- zakłady pracy, instytucje i organizacje,

- osoby fizyczne,

- osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych z udziałem publiczności.

7. Z sali nie mogą korzystać:

-osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub są pod działaniem środków

odurzających,

- osoby z przeciwwskazaniem lekarskim.

8.Osoby korzystające z sali zobowiązane są do:

-  pozostawienia okrycia wierzchniego i obuwia w szatni,

- korzystanie z właściwego obuwia sportowego, czystego, nie pozostawiającego podczas użytkowania pomieszczeń sali zabrudzeń, zarysowań parkietu itp.,

-  przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych

znajdujących się na wyposażeniu sali,

-utrzymania czystości i porządku na terenie wszystkich pomieszczeń udostępnionych do realizacji zajęć sportowych i pomieszczeń sanitarnych,

-podporządkowania poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników

odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.

 

9. Przebywającym na terenie obiektu zabrania się:

- palenia tytoniu, spożywania alkoholu, stosowania środków odurzających,

- korzystania z wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na wyposażeniu sali,

- niszczenia wszelkiego sprzętu znajdującego się na sali,

- zaśmiecania obiektu sali.

10.Osoby zakłócające porządek, będą zmuszone do opuszczenia sali.

11.Korzystający z sali lub organizatorzy zawodów /zajęć/ są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulaminu oraz  odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z sali.

12.Zajęcia grup szkolnych korzystających z sali sportowej powinny odbywać się w obecności nauczyciela /instruktora/ trenera.

13.Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości, porządek w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych sali po każdych zajęciach.

14.Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia sali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

15.Dyrektor, Koordynator Sportu oraz inni upoważnieni pracownicy MGOKiS mogą kontrolować wszystkie zajęcia odbywające się na sali a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać z jej korzystania.

16.Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach i na obiekcie sali Dyrekcja MGOKiS nie ponosi odpowiedzialności.

17.Na terenie sali sportowej zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażając siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.

18.W sprawie skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do Dyrektora lub Koordynatora Sportu MGOKiS w Reczu.

                                                                                               

           

                                                                             Dyrektor MGOKiS w Reczu

                                                                                  mgr Adam Zarzecki

 

  

Informacja dla niepełnosprawnych
BIP Ostrzeżenia eBOI elektroniczny samorząd Mapa gminy

data Kalendarz imprez

  Grudzień 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Galeria fotografii nasz kanał TV
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia