• Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
dataDziś jest: Poniedziałek 22 kwietnia 2019,
imieniny: Leona i Łukasza

« strona główna

data Spotkanie na temat Programu "Czyste Powietrze"

data 12-09-2018 • Aktualności

10.09.2018 r. o godz. 16.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Reczu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”.

Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy Burmistrza Recza Wiesława Łońskiego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie we współpracy z pracownikami Urzędu Miejskiego w Reczu. W spotkaniu uczestniczył Andrzej Miluch Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Tomasz Przerwa - Doradca Energetyczy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Wiesław Łoński Burmistrz Recza oraz Andrzej Hejza inspektor ds. ochrony środowiska UM w Reczu.

 

Program „Czyste Powietrze” dedykowany jest osobom fizycznym, a dotacja nawet do 90% wartości zadania przeznaczona będzie na wymianę starych pieców oraz docieplenie budynków. Finansowanie w przypadku istniejących budynków obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów i podłóg na gruncie; docieplenie ścian wewnętrznych, wymianę okien i drzwi na energooszczędne, montaż instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a także zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, wśród których są kolektory słoneczne i mikroinstalacje fotowoltaiczne (OZE finansowane tylko w formie zwrotnej).

Osoby, które budują nowy dom jednorodzinny mogą pozyskać środki na zakup: węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), systemów ogrzewania elektrycznego, kondensacyjnych kotłów gazowych i pomp ciepła.

Program będzie realizowany do 2029 roku, przy czym podpisywanie umów jest zaplanowane do końca 2027 roku, a rozliczenie kosztów kwalifikowanych – do połowy 2029 roku. Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym - wnioski będą oceniane na bieżąco.

Zainteresowanie programem jest ogromne, o czym świadczyła bardzo duża frekwencja mieszkańców naszej gminy na spotkaniu. W trakcie spotkania omówione zostały założenia programu i możliwe do zrealizowania przedsięwzięcia oraz procedura składania wniosku i realizacji zadania.

W chwili obecnej trwają intensywne prace nad ostatecznym kształtem programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. O dofinansowanie w ramach programu będzie można się ubiegać za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wszelkie informacje, w tym terminy przyjmowania wniosków i sposób ich składania, regulamin i inne dokumenty dotyczące programu pojawią się na stronie: https://www.wfos.szczecin.pl/program-czyste-powietrze.html
Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Środowiska pod adresem: https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/ oraz pod nr telefonu do WFOŚiGW w Szczecinie: 91 486 15 56 w. 150