• Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
dataDziś jest: Sobota 09 grudnia 2023,
imieniny: Wiesławy i Leokadii

« strona główna

data Zgłoszenia zbiorników bezodpływowych

data 06-06-2022 • Aktualności

Burmistrz Recza informuje, iż każdy właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy (tzw. szambo) lub w indywidualny system oczyszczania ścieków (tzw. przydomową oczyszczalnię ścieków) ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do Urzędu Miejskiego w Reczu w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Druki zgłoszenia zbiornika bezodpływowego – szamba, lub przydomowej oczyszczalni ścieków dostępne na stronie 

Druk do pobrania: http://eboi.recz.pl/pliki/recz/dokumenty/Zg

Przypominamy – ZGŁOSZENIE JEST OBOWIĄZKOWE!

Wypełnione zgłoszenia należy:

  1. wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Reczu ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz.
  2. wysłać pocztą elektroniczną na adres recz@recz.pl lub Skrzynka EPUAP: /963xe1dsrw/skrytka.
  3. dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Reczu, ul. Ratuszowa 17 i złożyć w kancelarii parter pok. nr 1.

 

Zgodnie z art. 3 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888) organ wykonawczy gminy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania i zagospodarowania osadów ściekowych.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach reguluje kwestie związane m.in. z odprowadzaniem ścieków. Zgodnie z nią właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona – do wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków. Przypominamy również, że jeśli przy danej posesji wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej, to zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel takiej nieruchomości ma obowiązek przyłączenia się do kanalizacji. Jedynym wyjątkiem są nieruchomości wyposażone w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Ponadto właściciele którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jak również każdy właściciel powinien posiadać podpisaną umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Recz. W trakcie kontroli prowadzonych przez pracowników urzędu, właściciel zobowiązany jest udokumentować wykonanie w/w obowiązku przez okazanie umowy oraz dowodów wpłaty za usługi. Usługę wywozu ścieków na terenie gminy Recz mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wydane przez Burmistrza Recza.

Jednocześnie informujemy, iż w zgodnie z zapisami ww. ustawy kto pozbywa się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób niezgodny z przepisami w/w ustawy – podlega karze grzywny.

Zgłoszenia prosimy wnosić niezwłocznie od momentu rozpoczęcia użytkowania szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków. W przypadku urządzeń niezgłoszonych do tej pory do gminnej ewidencji – obowiązek należy spełnić niezwłocznie.

Przypominamy – ZGŁOSZENIE JEST OBOWIĄZKOWE!

Informacja dla niepełnosprawnych
BIP Ostrzeżenia eBOI elektroniczny samorząd Mapa gminy

data Kalendarz imprez

  Grudzień 2023 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Galeria fotografii nasz kanał TV Zamówienia, przetargi, zapytania ofertowe Narodowy Spis Powszechny Noc Poetów Ukraina Czyste Powietrze
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia