• Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
dataDziś jest: Środa 17 kwietnia 2024,
imieniny: Roberta i Patrycego

« strona główna

data OTWARTY KONKURS OFERT

data 12-02-2014 • Aktualności

Zarządzenie nr 15/2014

Burmistrza Recza

z dnia 11 lutego 2014r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie klubów sportowych na terenie gminy Recz w 2014 roku.

Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 17 oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz art.28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010 nr 127 poz. 857 z póżn. zm.) oraz uchwały nr XXXVII/213/13 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Recz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok” oraz uchwały Nr XXXVIII/223/13 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Recz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok", zarządza się co następuje:

§ 1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie klubów sportowych na terenie gminy Recz w 2014 roku.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzania.

§ 2. Przyznanie środków finansowych w formie dotacji na wsparcie realizacji zadań będących przedmiotem konkursu, o których mowa w § 1 ust. 1 podmiotom wyłonionym w postępowaniu konkursowym, nastąpi poprzez zawarcie umowy.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Recza

Józef Romanowski

Pliki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2014 - format pdf 

Wzór oferty - format doc

Wzór oferty - format pdf

Informacja dla niepełnosprawnych
BIP Ostrzeżenia eBOI elektroniczny samorząd Mapa gminy

data Kalendarz imprez

  Kwiecień 2024 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Galeria fotografii nasz kanał TV Zamówienia, przetargi, zapytania ofertowe Narodowy Spis Powszechny Noc Poetów Ukraina Czyste Powietrze
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia