• Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
dataDziś jest: Wtorek 19 marca 2019,
imieniny: Józefa i Bogdana

« strona główna

Gospodarka odpadami

 

Pliki do pobrania:

 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Uchwały i regulaminy

INFORMACJA DLA WSPÓLNOT I SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH. Właściciele, dzierżawcy, zarządzający nieruchomościami niezamieszkałymi na, których powstają odpady komunalne - PDF

 


ARCHIWUM

Dane teleadresowe:

Związek Gmin Dolnej Odry 

ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna

Tel/fax 91 461 50 88

726 602 908; 609 602 908

 http://zgdo.eu/ , e-mail: biuro@zgdo.eu


 


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych  oraz segregowanych na  2017 rok - UWAGA WAŻNY OD 01.02.2017R.

 kliknij TUTAJ 


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych  oraz segregowanych na  2017 rok 

 kliknij TUTAJ 

 


Harmonogramy odbioru odpadów  zmieszanych oraz selektywnych z terenu Gminy Recz

ważny od 01.04.2016r.

 

 

 

Harmonogramy odbioru odpadów na rok 2016:

Haromonogram odbioru odpadów zmieszanych  

Haromonogram odbioru odpadów selektywnych (worki)

Haromonogram odbioru odpadów selektywnych (dzwony)

Harmonogram odbioru odpadów selektywnych workowych nie zmieni się, tzn. będzie kontynuacja cyklem dwutygodniowym w kolejności jak dotychczas.


Harmonogram odbioru odpadów na 2015 rok - do pobrania tutaj

Deklaracje do pobrania dostępne są TUTAJ


 

 

Recz, dnia 23 lipca 2014 r.

OGŁOSZENIE

W imieniu Związku Gmin Dolnej Odry informuję, że pracownicy firm Remondis Szczecin Sp. z o.o. oraz EKO-MYŚL Sp. z o.o.  nie będą podczas odbioru odpadów wchodzić na teren posesji mieszkańców po pojemniki i worki z odpadami.

Pojemniki i worki w dniu ich odbioru mają znajdować się przed posesją.

Na terenie gmin Związku Gmin Dolnej Odry,  pracownicy firm podczas wykonywania usługi odbioru odpadów niejednokrotnie zostali pogryzieni przez psy znajdujące się na terenie posesji,  z których były odbierane odpady.

Pojemniki i worki znajdujące się w dniu odbioru na terenie posesji, z uwagi na bezpieczeństwo pracowników mogą zostać nieodebrane.

 


Związek Gmin Dolnej Odry w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami dostarczy niezbędne pojemniki i worki na odpady komunalne!!!


Związek Gmin Dolnej Odry informuje że minął termin  złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Apelujemy o niezwłoczne złożenie deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Zgodnie z art. 6 m. 1. Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje do pobrania wraz z instrukcją dostępne są TUTAJ

Instrukcja jak wypełnić druk przelewu (pdf)

Informacja jak segregować odpady

 


1 lipca 2013 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której celem jest podniesienie poziomu odzysku i recyklingu surowców, jak również materii organicznej pochodzącej z bioodpadów. Wprowadzenie tej ustawy jest konsekwencją konieczności dostosowania przepisów krajowych do dyrektyw unijnych. Gminy zostały zobligowane do wprowadzenia ustawy w życie na warunkach przewidzianych przez ustawę uchwaloną przez obecny Parlament w lipcu 2011r. To właśnie gminy mają do spełnienia trudne i ważne zadania związane z organizacją systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

W celu wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie podczas obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Reczu zostały podjęte uchwały:

1) UCHWAŁA Nr XXVII/157/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Dolnej Odry

2) UCHWAŁA Nr XXVII/158/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Dolnej Odry

3) UCHWAŁA Nr XXVII/159/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

4) UCHWAŁA Nr XXVII/160/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5) UCHWAŁA Nr XXVII/161/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

6) UCHWAŁA Nr XXVII/162/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

7) UCHWAŁA NR XLV/255/14 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Recz.

 

 Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku.


Co należy określić w deklaracji ?

Składający deklarację określa sposób prowadzenia zbiórki odpadów komunalnych mając do wyboru dwie opcje: zbiórkę odpadów w sposób selektywny lub nieselektywny (zmieszany), a także oświadcza czy zagospodaruje odpady zielone na terenie nieruchomości poprzez ich kompostowanie. Opłata za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki. Segregacja wiążę się z opłatą 9 zł a zbiórka w sposób nieselektywny kosztowała będzie nas 15 zł od jednej zamieszkałej osoby. Płatności dokonywać należy do 15 dnia każdego miesiąca, pierwszą opłatę należy uiścić do 15 lipca 2013r. za okres od 1 lipca do 31 lipca 2013r.

 

WZÓR DEKLARACJI DO POBRANIA

(aby pobrać deklarację w formacie doc lub pdf należy kliknąć na ikonę poniżej - doc; pdf )

 

  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gospodarstwach domowych w których zamieszkuje więcej niż 5 osób

 

Załączniki do deklaracji:

  Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Formularz  przeznaczony jest dla mieszkańców budynków wielolokalowych).

 

 

 

Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Formularz przeznaczony jest dla właścicieli lokali niezamieszkałych.)

 

Deklaracje można pobrać także w Urzędzie Miejskim w Reczu, przy ul. Ratuszowej 17 w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 1.

Wszelkie informacje oraz pomoc w wypełnieniu deklaracji można uzyskać w pok. nr 15 - nr tel. 957654461 wewn. 127

 

Deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu, przy ul. Ratuszowej 17 w terminie:

  • do 30 kwietnia 2013 r. - pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
  • 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

Deklarację można składać:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 1 w Urzędzie Miejskim w Reczu,
  • drogą pocztową na adres Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz,

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Recz można kierować na adres: inwestycje@recz.pl Informacje będą również udzielane pod numerem telefonu 957654461 w. 127.

Jak wypełnić deklarację ? - Instrukcja (pdf)

 

 

 


Więcej informacji na stronie: http://naszesmieci.mos.gov.pl/

Link do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wykaz przedsiębiorców uprawnionych do odbioru odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości.

 

 

 

 

 

 


BIP Ostrzeżenia eBOI elektroniczny samorząd Mapa gminy

data Kalendarz imprez

  Marzec 2019 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Galeria fotografii nasz kanał TV
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia